Ön jogosult nyugdíj előtti álláskeresési segélyre, 60 éves korától?

Ki jogosult nyugdíj előtti álláskeresési segélyre?

  • az a természetes személy, aki álláskeresési járadékra jogosult (álláskereső, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani)
  • a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és
  • legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot és az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, és
  • az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és
  • rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és
  • korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

Hol és hogyan lehet igényelni a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt?

A nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti kérelmet a lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztályánál kell benyújtani.

Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, kérelmét ide kattintva adhatja be.

Milyen dokumentumok szükségesek a nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításhoz?

Nem szükséges dokumentumok benyújtása, mert az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolja.

Mennyi ideig folyósítható a nyugdíj előtti álláskeresési segély?

Az öregségi nyugdíjra való jogosultsága vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultsága megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.

Mennyi az összege a nyugdíj előtti álláskeresési segélynek?


A kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a.
A 2023. január 1. napján hatályba lépett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet szerint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege: 232.000 Ft/hó,
-40%-a: 92.800 Ft/hó,
3.093 Ft/nap.